Aký význam má zámerný dotyk v živote človeka?

Log Blog v januári bude o koncepte bazálnej stimulácie, ktorý k nám do centra prišiel spolu s novou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Natáliou Čupcovou. Tá nám v nasledujúcich riadkoch priblíži podstatu bazálnej stimulácie.

Ahoj Natálka, čo ťa viedlo k bazálnej stimulácii?
Ahoj! O bazálnej stimulácii a jej výhodách som počula na vysokej škole a keď do univerzity, na ktorej som študovala prišla ponuka spraviť si kurz neváhala som. Vždy sa mi páčila ako prostriedok pomoci, vyjadrovania sa aj tých, ktorí za iných okolností toho nie sú schopní.

Odkedy sa venuješ bazálnej stimulácii?
Kurz bazálnej stimulácie som si spravila na začiatku roku 2023 a jej techniky som hneď začala praktikovať v materskej škole v Bratislave, v ktorej som pracovala aj so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Teraz robím bazálnu stimuláciu s klientmi v Logopedys.

Pre ktorých klientov je bazálna stimulácia určená?
Bazálna stimulácia je pedagogicko – ošetrovateľský koncept, ktorý bol navrhnutý najmä pre jednotlivcov s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím. Praktikuje sa teda v rámci špeciálnej pedagogiky u nás v centre hlavne s nimi a potom je veľmi dôležitá aj pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami avšak spektrum klientov je ešte širšie. Je vhodná pre klientov po úraze mozgu, klientov dlhodobo imobilných, pre nekľudných a dezorientovaných klientov, taktiež je vhodné využívať ju klinicky pri klientoch v intenzívnej starostlivosti, geriatrických klientoch či klientoch trpiacich rôznymi typmi demencie. Je súčasťou taktiež paliatívnej či neonatologickej starostlivosti a využíva sa aj po mozgovo- cievnych príhodách.

Ako často je bazálna stimulácia potrebná?
Bazálna stimulácia je v každom prípade u nás v centre výborný začiatok alebo ukončenie intervencie daného klienta. Využíva rôzne techniky, ktoré dokážu klienta ukľudniť alebo naopak také, ktoré u klienta vzbudia aktivitu. Najlepší cyklus opakovania by samozrejme bol každý deň, čiže pokiaľ má rodič snahu, sú mu ukázané určité pomocné techniky, ktoré by vedeli ich dieťaťu napomôcť v čase, kedy nie sú v centre a vrelo odporúčaný certifikovaný kurz. Avšak stále treba mať na pamäti, že medzi certifikovaným terapeutom a samoukom je v bazálnej stimulácii výrazný rozdiel.

To určite áno, môžeš nám viac priblížiť k čomu bazálna stimulácia napomáha?
Koncept bazálnej stimulácie napomáha klientom stimulovať vnímanie vlastného tela, rozvíjať vlastnú identitu, umožňuje vnímať okolitý svet, podporuje klientovi nadväzovať komunikáciu s jeho okolím. Pomáha mu zvládnuť orientáciu v čase a v priestore, zlepšuje jeho pohybové schopnosti, funkcie organizmu a psychomotorický vývin. Toto všetko bazálna stimulácia podporuje a podnecuje za
plne rešpektovanej autonómie človeka, dôstojného prežívania klienta a tým umožňuje prežívať život klienta v čo najvyššej možnej miere.

Kedy sa dostavujú prvé výsledky bazálnej stimulácie?
Každý jeden človek, bez ohľadu na vek, postihnutie či pohlavie vníma dotyk iným spôsobom a teda je ťažké použiť merítko času a očakávané výsledky pre každého rovnako. Taktiež je dôležité, čo považujeme za výsledok. Pri niektorých klientoch je veľký pokrok, že dokážu fixovať pohľad na terapeuta, pri
iných zase ich podmienená reakcia na podnet dotyku a komunikácia počas terapie. Ako je každý jeden klient niečím výnimočný a vyžaduje inú starostlivosť, tak aj výsledky sa dostavujú v iných časových horizontoch pri použití iných techník.

Spomínaš techniky, čo presne to znamená?
Súvisí to s vyššie napísaným. Nakoľko každý klient potrebuje v určitej chvíli niečo pre neho prínosné, tak bazálna stimulácia pozná techniky, ktoré dokážu napríklad klienta ukľudniť alebo naopak aktivizovať, pomôcť v danom čase s dýchaním či vhodným polohovaním tela alebo napríklad pomôcť s vnímaním určitej časti tela.

Používajú sa pri tom špeciálne pomôcky?
Áno a aj nie. Pre bazálnu stimuláciu je dotyk najdôležitejší, teda je pre mňa ako terapeuta nutné vedieť, čo klientovi vyhovuje, na čo reaguje pozitívne. Môžu sa využívať rôzne žinky, froté ponožky, oleje, vibračné pomôcky ale najdôležitejším sú terapeutove ruky a jeho celkový prístup ku klientovi.

Vnímaš rozdiel klienta pred a po terapii?

Určite áno, Nekľudným klientom bazálna stimulácia navoďuje pocit bezpečia a pokoj, tých apatických zase povzbudzuje k aktivite. Je jedno, či je to novorodenec, žiak, dospelý alebo senior. Bazálna stimulácia je cielene vytvorená pre ich pomoc, pocit pohody, bezpečia, vnímania a cítenia sa vo vlastnom tele ako doma. Stanovuje hranice, ktoré klienti častokrát na báze vlastného tela nevedia vnímať a tým napomáha ku učeniu.

To znie ako naozajstná pomoc pre mnohých. Máš vízie do budúcna? Chcela by si niečo zmeniť, podporiť, rozvíjať?
Rada by som využívala bazálnu stimuláciu aj naďalej, zapojila ju pre tých, ktorý potrebujú nielen v rámci špeciálnopedagogických intervencií ale rozšírila jej pôsobenie tu u nás v centre a rada by som urobila pre ňu osvetu nielen pre deti ale aj dospelých klientov.

Dovidenia a dočítania priatelia! 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *