Log-Blog

29máj2020

Pravdepodobne neexistuje človek, ktorého by sa realita spojená s Covid-19 netýkala. Ani my nie sme výnimkou. Okolnosti nás donútili nasadnúť na rozbehnutý vlak, ktorému nebola určená cieľová stanica. Jedno však s istotou zaručiť vieme: na každej zastávke sme pripravené poskytnúť klientom podporu a nádej, ktorú potrebujú. V úprimnom rozhovore s našou Miškou hodnotíme dopad krízy na jej súkromný a logopedysácky život. Áno, dostaneme sa aj ku kváskovaniu. 😉

[…]

12máj2020

Nečakať !! Hoci sme odpoveď definovali hneď v úvode, prosíme vás, pokračujte v čítaní. 😉 „Tlačidlo“ spúšťajúce vývin reči začína byť aktívne už bezprostredne po narodení. Základným predpokladom úspechu je správne fungovanie centrálneho nervového systému. Rodič má preto za úlohu dostatočne vnímať svoje dieťa, aby mohol spozorovať prípadný nesúlad medzi očakávanou úrovňou komunikačných schopností a fyziologickým vekom. […]

14apr2020

Keď sa rozprávame/píšeme o pojme „vývin dieťaťa“, je dôležité pochopiť, že ide o proces neustálych zmien v danom čase a kvalite. V Logopedyse sa v súvislosti s touto problematikou zameriavame na: sociálny vývin, komunikáciu, imitáciu, motoriku, sebaobsluhu, vnímanie a myslenie.

Každá veková hranica dieťaťa je v uvedených oblastiach charakteristická rozličnými črtami. Z kapacitných dôvodov internetu vám vymenujeme iba zopár z tých, ktoré u nás hodnotíme. 🙂 […]

21dec2019

V nasledujúcom príspevku vám prezradíme 10 otázok o vývine dieťaťa, ktoré sa nás/seba pýtajú najdôležitejší ľudia v ich živote – rodičia. Chceli by sme uviesť na správnu mieru, že okruh otázok je v skutočnosti oveľa širší, preto vás prosíme, neberte náš článok ako pevne stanovený návod. Ak sme nenapísali otázku, ktorú si v súvislosti s vývinom vašej ratolesti kladiete, nemusí to znamenať, že nie je dôležitá.

[…]