10 každodenných otázok o vývine vášho dieťaťa

V nasledujúcom príspevku vám prezradíme 10 otázok o vývine dieťaťa, ktoré sa nás/seba pýtajú najdôležitejší ľudia v ich živote – rodičia. Chceli by sme uviesť na správnu mieru, že okruh otázok je v skutočnosti oveľa širší, preto vás prosíme, neberte náš článok ako pevne stanovený návod. Ak sme nenapísali otázku, ktorú si v súvislosti s vývinom vašej ratolesti kladiete, nemusí to znamenať, že nie je dôležitá.

  1. Je vývin môjho dieťaťa správny? (myslenie, vnímanie, reč, zmysly, motorika)
  2. Do kedy treba čakať, kým začne dieťa komunikovať? (dieťa „rozpráva a komunikuje“ už pred prvým vysloveným slovom)
  3. Ako nastaviť hranice vo výchove dieťaťa? (nepočúva, uteká, nezastane, keď na neho zavoláte)
  4. Je prirodzené, keď sa dieťa zaujíma viac o hračky ako o ľudí? (uprednostňuje detaily predmetov pred živou osobou, očným kontaktom, úsmevom)
  5. Dá sa pomôcť dieťaťu, keď má psychosomatické problémy? (vracanie, bolesť brucha, horúčky, nechutenstvo)
  6. Je v poriadku, keď je dieťa poslušné? (nič nechce, nič nežiada, nikoho nepotrebuje, neprotestuje)
  7. Má sa riešiť problém s písaním už na začiatku školskej dochádzky? (mýli si písmena, vynecháva ich, nedokáže si na ne spomenúť)
  8. Ako pomôcť dieťaťu, keď má problémy s čítaním? (slabikuje, nevie, o čom číta, číta najskôr potichu a potom nahlas, neodpovie na otázky)
  9. Čo robiť, ak dieťa prejavuje ťažkosti v komunikácii? (zostalo ticho, nekomunikuje v škôlke alebo v škole a odmieta komunikovať)
  10. Ako postupovať, keď má dieťa problémy v školskom zariadení? (problémy so správaním, učením, prispôsobovaním sa)

Nezabúdajme, že každé dieťa je individuálne a aj dobre mienená rada od najlepšej kamarátky či starých rodičov, nemusí byť tá správna. Väčšina z nás by sa tiež obrátila na Google, sociálne siete alebo na rôzne internetové fóra.

Stále však platí: odborníci so skúsenosťou a praxou v skutočnej realite sú vždy lepšia voľba ako tí v realite virtuálnej. A nielen pre to, že vám ponúknu ozajstnú kávu. 🙂

Dovidenia a dočítania priatelia. 🙂