Čaro Snoezelen miestnosti

V dnešnej časti blogu sa bližšie pozrieme na pojem, terapiu a miestnosť s názvom Snoezelen. Vedeli ste, že Snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať? Ďalšími zaujímavosťami vás v najbližších riadkoch prevedie Mgr. Karina Beláková, ktorá má pod palcom umelecké diela tvorené v našej „super obývačke“. 😉

Ahoj Karin, mohla by si sa našim čitateľom v stručnosti predstaviť?

V centre pracujem predovšetkým ako Snoezelen terapeut a lektorka tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pre deti predškolského veku.

Vedela by si „laicky“ vysvetliť, čo Snoezelen vlastne znamená?

Ide o multifunkčnú metódu v príjemnom prostredí, ktorá ponúka širokú škálu zmyslových skúseností. Snoezelen miestnosť využívame nielen pre relaxáciu, ktorá je veľmi dôležitá, ale aj ako miestnosť vzájomného stretnutia, priestor dôvery, bezpečia, upokojenia a uvoľnenia. Možnosti sú variabilné. Nie vždy hrá hlavnú rolu diagnóza klienta, ale skôr jeho povaha a nálada.

Pre aký typ klientov je táto terapia určená?

Terapia pomáha deťom s hyperaktivitou, s poruchami správania a učenia, osobám so zmyslovým, telesným a mentálnym postihnutím, taktiež je určená pre deti s poruchou autistického spektra. Koncept je účinný aj pre seniorov, ktorí sa cítia zmätení okolitým prostredím.

Klienti s akými ochoreniami využívajú Snoezelen miestnosť v našom centre najviac?

V Logopedyse navštevujú Snoezelen najmä deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchou autistického spektra ale aj mentálnym postihnutím. Ku klientom pristupujeme vysoko individuálne. Vychádzame primárne z potrieb dieťaťa, miery podpory a momentálnej situácie.

Je terapia vekovo ohraničená?

Vekovo ohraničená určite nie je a využíva sa u všetkých cieľových skupín. Svoj význam má aj pri manažérskych funkciách na odbúranie stresu. U nás v centre sa však zameriavame iba na deti.

Ako daná terapia vlastne prebieha a koľko približne trvá?

Každá terapia v multisenzorickej miestnosti trvá cca 30 – 45 minút a prebieha individuálne. Najlepšie je, ak sa dieťa nachádza v miestnosti osamote, bez rodiča. Nie vždy je to ale možné. Intervencia musí mať stanovený účel, na ktorý sa chceme zamerať. Môže byť zacielená na zrakovú, sluchovú alebo hmatovú stimuláciu. Deti potrebujú, aby informácie na ne pôsobili cez všetky zmysly. V tomto sú nenásytné. Preto je dôležité ponúkať im rôzne intenzívne podnety. Prebieha tu pedagogická podpora, zážitkové hodiny a rozhovory. Pri činnostiach deti zažívajú úspech, čo je významná motivácia pre ďalšie stretnutie.

Vnímaš rozdiel v správaní klienta pred a po terapii?

Určite áno. Avšak je to dlhodobý proces. Niektoré deti, najmä s ťažkým postihnutím, dávajú najavo predovšetkým negatívne emócie, diskomfort. Málokedy vyjadria pozitívne emócie. Po určitom čase strávenom v Snoezelene vnímam, že sú pokojnejšie, vyrovnanejšie. Veľakrát sa stretávam s tým, že dieťa vystupuje z komfortnej zóny a skúša pre neho zatiaľ nepoznané veci.

S akými prvkami sa v našej miestnosti môžu klienti stretnúť?

V našej multisenzorickej miestnosti sa nachádza množstvo pomôcok na zrakovú a sluchovú stimuláciu, vibračné a taktilné predmety. Najčastejšie a najradšej využívam bublinkový valec a optické vlákna. Deti obľubujú aj rotujúcu zrkadlovú guľu. To by ste mali vidieť, aká zábava je chytať „svetlušky“. Podstatnú úlohu má aj projektor, na ktorom si premietame videá k danej téme, prípadne iné ukľudňujúce a relaxačné videá. Chceme, aby táto miestnosť bola pre deti výnimočná, atraktívna a aby si odniesli príjemnú spomienku. Deti pre ňu radi vymýšľajú aj rôzne názvy napr. „sníčkoland“. Je to naozaj milé.

Odlišuje sa niečím naša Snoezelen miestnosť s inými?

Každá miestnosť je jedinečná. U nás nájdete zriadenú bielu miestnosť, ktorá umožňuje variabilitu využitia. Zariaďovanie trvá určitý čas, nakoľko miestnosť musí byť navrhnutá tak, aby sa dal využiť celý jej priestor a všetko musí mať svoje miesto. Snažili sme sa ju vybaviť tak, aby bola adekvátna pre každý typ klienta.

Kde hľadáš inšpiráciu na tvorbu jednotlivých tém?

Inšpiráciu zvyknem čerpať zo školení a workshopov, ktoré som absolvovala. Napríklad tie, ktoré ponúka OZ 3lobit, sú pre mňa obohacujúce. Častokrát objavím niečo zaujímavé aj na Pintereste.

Aké témy si už v našej miestnosti vytvorila?

Je ich viacero. More, Dážď, Zima, Jeseň, Vesmír, Les, Rozprávky.

Koľko času Ti približne zaberie príprava?

Pri každej téme ide o rozdielny proces, zhruba však 1 týždeň.

Príprava, ktorého typu miestnosti bola pre Teba najväčšou výzvou?

Určite Vesmír. Ale to je asi aj taká moja srdcovka, preto som pri tejto téme celkom náročná. Vymyslieť ako, kam a z čoho postaviť vesmírnu raketu, kde sa budú deti cítiť bezpečne, mi trvalo dlhší čas. Raz som obalila celý stan hliníkovou fóliou, niekedy si zas spravíme raketu z baldachýnu, ktorý sa nachádza v miestnosti. Páči sa mi celková atmosféra priestoru, je to príťažlivá téma nielen pre deti. Dôležitým prvkom je aj projekcia, pomocou ktorej sa vyberieme na výlet do vesmíru.

Čo by si v budúcnosti chcela v rámci Snozelen vylepšiť?

Do budúcna by sme chceli zriadiť tmavý (čierny) Snoezelen. Boli by sme rady, keby miestnosť slúžila pre širokú škálu klientov vo všetkých rovinách. V tmavom Snoezelene sú podnety výraznejšie. Pre klientov predstavuje tento typ omnoho silnejší stimul, ktorý ich vedie k reakcii. Vyžaduje si to však vhodný priestor a dostatok finančných prostriedkov.

Dovidenia a dočítania priatelia. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *